Zielona Góra

A A A

laur bezpieczenstwa 2023 116 listopada 2023 r., podczas uroczystej gali w zielonogórskiej „Palmiarni” podsumowano projekty prewencyjne i promocyjne, realizowane w bieżącym roku przez Okręgowy Inspektorat Pracy. Wyłoniono laureatów konkursów „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”, „Buduj bezpiecznie” i najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy. Za podjęte działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pracy przedsiębiorcom – laureatom programu prewencyjnego wręczono Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy. Podsumowano program „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”.

22 listopada 2023 odbyło się seminarium szkoleniowe pt.; „Wymagania bezpieczeństwa przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
Seminarium zorganizowane było przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Zielonej Górze i poprowadził je Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Paweł Graczyk.

 

Konkurs Plastyczny BHP w Szkole i Sporcie 2023 r 2Dnia 14 czerwca 2023 roku w Sulechowie odbył się konkurs plastyczny pod patronatem Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze oraz Burmistrza Sulechowa. Tematem konkursu było „BHP w Szkole i Sporcie”. Organizatorami wydarzenia byli: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/ Zielona Góra, Julian Kozłowski – Pracownik Służby BHP oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie.

ZGospsbhp2023   Podczas Zjazdu Delegatów OSPS BHP wybrane zostały nowe władze Zarządu Głównego OSPS BHP oraz skład Głównej Komisji Rewizyjnej.

Zjazd rozpoczął się od przywitania delegatów i zaproszonych gości przez Prezesa Zarządu Głównego OSPS BHP Elżbietę Bożejewicz.  W wyniku jawnego głosowania na Przewodniczego Zjazdu został wybrany Paweł Kania. 

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie sprawozdań za okres minionej kadencji:
- Zarządu Głównego,
- Głównej Komisji Rewizyjnej,
- Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Podczas Zjazdu Delegaci przegłosowali nowy Statutu OSPS BHP, Regulaminów Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, Głównej, Komisji Rewizyjnej, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ,Ordynacji Wyborczej, Zasad Etyki Członka OSPS BHP.

30 marca 2023 r. Zarząd Główny podpisał porozumienie o współpracy z CIOP-PIB w sprawie wspólnej certyfikacji kompetencji specjalistów i wykładowców bhp.


W ramach porozumienia powołano Radę ds. Certyfikacji Kompetencji w ww. obszarze składającą się z przedstawicieli CIOP-PIB i OSPS BHP, a także wprowadzono nowe kryteria i procedury certyfikacji kompetencji specjalisty oraz wykładowcy bhp.

Działania ze strony CIOP-PIB będą obejmować przede wszystkim:

  • prowadzenie obsługi administracyjnej programu certyfikacji w Ośrodku Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP;
  • promowanie certyfikacji kompetencji wśród uczestników studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” oraz uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Edukacyjne CIOP-PIB;
  • promowanie certyfikacji kompetencji osób podczas seminariów i konferencji organizowanych przez CIOP-PIB;
  • publikowanie informacji o prowadzonej certyfikacji kompetencji osób w serwisie internetowym CIOP-PIB.

Działania ze strony OSPSBHP będą obejmować przede wszystkim:

  • promowanie certyfikacji kompetencji osób wśród członków OSPS BHP oraz informowanie innych osób uczestników szkoleń, seminariów i konferencji organizowanych przez OSPS BHP;
  • publikowanie informacji o prowadzonej certyfikacji kompetencji osób na stronach Internetu prowadzonych przez OSPS BHP.

 

Linki do stron:

Kryteria certyfikacji kompetencji wykładowców BHP

Kryteria certyfikacji kompetencji specjalistów BHP

Cennik opłat

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Budujemy Bezpiecznie i Nowocześnie - Ograniczanie zagrożeń w obiektach komunalnych i hydrotechnicznych.

Głównym organizatorem jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze a Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników służby BHP jest jednym ze współorganizatorów.

Konferencja odbędzie się 17 maja 2023 roku na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ (sala 215, ul. prof. Z. Szafrana 1, Bud. A-8, Zielona Góra). Rozpoczęcie o godz. 10:00.

W celu wzięcia udziału należy zarejestrować się pod linkiem:

formularz rejestracyjny

Więcej informacji na stronie OIP

 

 

29 marca 2023 obdyło się seminarium szkoleniowe: nt. OBOWIĄZKI SŁUŻBY BHP PO NOWELIZACJI KODEKSU PRACY W 2023 roku

Seminarium poprowadził Pan Łukasz Szpilski - prawnik, specjalista prawa pracy w Okręgowym inspektoracie Pracy w Zielonej Górze

4 IMG 20230118 195130W dniu 18 stycznia 2023 na Walnym Zebraniu Oddziału dokonano wyboru Zarządu oddziału OSPSBHP na kadencję 2023-2026.

Laur bezpieczenstwa 2022
15 listopada 2022 r., podczas uroczystej gali w zielonogórskiej „Palmiarni” podsumowano wybrane projekty prewencyjno-promocyjne, realizowane w bieżącym roku przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze. Wyłoniono laureatów konkursów „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”, „Buduj bezpiecznie” i najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy. Tradycyjnie także Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Zielonej Górze wręczył wyróżnienia dla laureatów tegorocznej nagrody „LAUR BEZPIECZEŃSTWA”.

konkurs plastyczny bhp w szkole i sporcieKonkurs plastyczny pn. „BHP w Szkole i Sporcie” zorganizowany został przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/ Zielona Góra, Julian Kozłowski – Pracownik Służby BHP oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie.

Siedziba

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Oddział w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Inżynierii Mechanicznej,
Katedra bezpieczeństwa pracy i ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Grzegorz Dudarski - OSPSBHP

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny
Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

e-mail: zielonagora@ospsbhp.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony