Zielona Góra

A A A

Na uroczystej gali zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w zielonogórskiej Palmiarni dnia 22 listopada 2018 dokonano podsumowania programów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. W drugiej części uroczystości Oddział Lubuski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP wręczył nagrody "Laur Bezpieczeństwa". Nagrody rozdano w trzech kategoriach:

W kategorii - Ledzie nauki, techniki i medycyny pracy nagrodę otrzymał

  • dr n. med Roman Pilecki - specjalista medycyny pracy i otolaryngolog

 

W kategorii - Pracodawcy przyznano dwie nagrody:

  • Sylwia Borzęcka właściciel firmy Orchidea - Medal "Laur Bezpieczeństwa"
  • INGRAM MICRO CFS FULFILMENT Sp. z o.o. - Statuetka "Laur Bezpieczeństwa"

 

W kategorii - Pracownicy służby BHP

  • Kamil Tatyrża - Medal "Laur Bezpieczeństwa"
  • Roman Skopczyński - Statuetka "Laur Bezpieczeństwa"

  

Nastepnie Jerzy Łaboński przekazał specjalne podziękowania za długotrwałą współpracę i  działania na rzecz poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa pracy i stanu praworządnośći w stosunkach pracy przedstawicielom Oddziału OSPSBHP w Zielonej Górze: Janowi Kotowskiemu, prezesowi Oddziału, Grzegorzowi Dudarskiemu, wiceprezesowi i Julianowi Kozłowskiemu, członkowi Zarządu.

  

Siedziba

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Oddział w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Inżynierii Mechanicznej,
Katedra bezpieczeństwa pracy i ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Grzegorz Dudarski - OSPSBHP

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny
Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

e-mail: zielonagora@ospsbhp.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony