Zielona Góra

A A A

13.02.2019 o godz. 17:00 w auli nr 44 na Wydziale Mechanicznym UZ odbędzie się seminarium na temat: „Kleszczowe zapalenie mózgu, a medycyna Pracy. Jak zapobiegać rosnącemu zagrożeniu”, wykład będzie przygotowany i wygłoszony przez panią prof. dr hab. n. med. Agnieszkę Pedrycz – Wieczorską. Jednocześnie w trakcie zebrania odbędą się: - wybory delegatów oddziału na walne zebranie wyborcze władz stowarzyszenia; - wybory uzupełniające do komisji rewizyjnej.

Siedziba

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Oddział w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Inżynierii Mechanicznej,
Katedra bezpieczeństwa pracy i ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Grzegorz Dudarski - OSPSBHP

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny
Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

e-mail: zielonagora@ospsbhp.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony