Zielona Góra

A A A

W dniu 11.04.2019 odbyło się w naszym oddziale stowarzyszenia seminarium szkoleniowe nt. Bezpieczeństwo maszyn - produkty, rozwiązania i usługi firmy PILZ. Swoim zaskakująco bogatym doświadzczeniem w dziedzinie bezpiczeństwa maszyn podzielił się z nami Pan Jacek Konopko - Dyrektor sprzedaży Pilz Polska Sp. z o.o. Materiały z seminarium dostęne są dla członków stowarzyszenia po zalogowaniu.

Siedziba

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Oddział w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Inżynierii Mechanicznej,
Katedra bezpieczeństwa pracy i ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Grzegorz Dudarski - OSPSBHP

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny
Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

e-mail: zielonagora@ospsbhp.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony