Zielona Góra

A A A

Jak co roku o tej porze odbył się finał konkursu plastycznego "BHP w Szkole i Sporcie". Konkurs zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie i zielonogórski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, pod patronatem Burmistrza Sulechowa i Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze. W konkursie udział wzięli uczniowie z siedmiu szkół z terenu gminy Sulechów. Po wstępnej weryfikacji w szkołach, do ostatecznej oceny przez Komisję konkursową nadesłano 183 prace. Oddział lubuski OSPSBHP został uchonorowany przez Okręgowego Inspektora Pracy Jerzego Łabońskiego listem dziękczynnym za zaangażowanie w realizację konkursu "Bezpieczna Szkoła". Szczególne podziękowania złożono Panu Julianowi Kozłowskiemu głównemu organizatorowi konkursu.

Siedziba

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Oddział w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Inżynierii Mechanicznej,
Katedra bezpieczeństwa pracy i ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Grzegorz Dudarski - OSPSBHP

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny
Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

e-mail: zielonagora@ospsbhp.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony