Zielona Góra

A A A

26 kwietnia 2019 odbyło się Posiedzenie Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy. Uroczystość związana jest z Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (28 kwietnia). Jego obchody służyć mają podniesieniu świadomości w zakresie skutecznej ochrony zatrudnionych, unikania wypadków i chorób zawodowych. Doniosły charakter spotkania nadał przypadający w bieżącym roku jubileusz 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy. 

Jerzy Łaboński oraz Franciszek Grześkowiak wręczyli rocznicowe medale za długoletnią pracę na forum Lubuskiej Komisji Ochrony pracy. Uhonorowani zostali:
Dr Stanisław Iwan, Przewodniczący Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy
Jerzy Brąglewicz, przedstawiciel ZR NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp.
Dr Bożenna Telec, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze
Bożena Ronowicz, Dyrektor OT KRUS w Zielonej Górze
Prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz, reprezentujący Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego
Prof. dr hab. inż. Edward Kowal, reprezentujący Zakład Ergonomii i Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego 
Zenon Bambrowicz, Prezes Lubuskiej Izby Budownictwa
Dr Tomasz Gajewski, Wojewódzki Konsultant Medycyny Pracy
Marian Kaproń, przedstawiciel Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wlkp.
Jan Kotowski, Prezes zielonogórskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

P1070734 Niestandardowy P1070698 Niestandardowy P1070732 Niestandardowy

Siedziba

Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział lubuski w Zielonej Górze

ul. Podgórna 50b
65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Zakęcie 74,
67-106 Otyń

tel.: 603 369 752

e-mail: j.kotowski@interia.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony