Zielona Góra

A A A

26 kwietnia 2019 odbyło się Posiedzenie Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy. Uroczystość związana jest z Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (28 kwietnia). Jego obchody służyć mają podniesieniu świadomości w zakresie skutecznej ochrony zatrudnionych, unikania wypadków i chorób zawodowych. Doniosły charakter spotkania nadał przypadający w bieżącym roku jubileusz 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy. 

Jerzy Łaboński oraz Franciszek Grześkowiak wręczyli rocznicowe medale za długoletnią pracę na forum Lubuskiej Komisji Ochrony pracy. Uhonorowani zostali:

  • Dr Stanisław Iwan, Przewodniczący Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy
  • Jerzy Brąglewicz, przedstawiciel ZR NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp.
  • Dr Bożenna Telec, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze
  • Bożena Ronowicz, Dyrektor OT KRUS w Zielonej Górze
  • Prof. dr hab. inż. Edward Kowal, reprezentujący Zakład Ergonomii i Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego 
  • dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ, reprezentujący Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Zenon Bambrowicz, Prezes Lubuskiej Izby Budownictwa
  • Dr Tomasz Gajewski, Wojewódzki Konsultant Medycyny Pracy
  • Marian Kaproń, przedstawiciel Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wlkp.
  • Jan Kotowski, Prezes zielonogórskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

 

  

Siedziba

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Oddział w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Inżynierii Mechanicznej,
Katedra bezpieczeństwa pracy i ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Grzegorz Dudarski - OSPSBHP

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny
Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

e-mail: zielonagora@ospsbhp.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony