Zielona Góra

A A A

 

W konkursie udział wzięło 1381 uczniów z siedmiu Szkół Podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Sulechów. Po wstępnej weryfikacji w szkołach przez opiekunów szkolnych nadesłano 150 prac do ostatecznej oceny przez Jury.
Na uwagę zasługuje fakt bardzo dużego zaangażowania się organizatora konkursu Łukasza Ducha Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie, Juliana Kozłowskiego St. Inspektora BHP i P.POŻ pracownika Ośrodka Sportu i Rekreacji, Jana Kotowskiego Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP o/ Zielona Góra, oraz Jolanty Mijalskiej  Koordynatora Szkoły w Brodach, która swoim doświadczeniem wskazywała potrzebę prowadzenia profilaktyki w szkołach jak  zadbać o bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią.

Organizatorem konkursu był:

  • Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie,
  • Julian Kozłowski St. Inspektor ds. BHP i P.POŻ. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie,
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/Lubuski

 

Konkurs był objęty patronatem przez:

  • Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze,
  • Burmistrz Sulechowa

 

 

Siedziba

Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział lubuski w Zielonej Górze

ul. Podgórna 50b
65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Zakęcie 74,
67-106 Otyń

tel.: 603 369 752

e-mail: j.kotowski@interia.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony