Zielona Góra

A A A

Na uroczystej gali zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w zielonogórskiej Palmiarni dnia 21 listopada 2019 dokonano podsumowania programów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. W drugiej części uroczystości Oddział Lubuski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP wręczył nagrody "Laur Bezpieczeństwa". Nagrody rozdano w trzech kategoriach:

W kategorii - Ludzie nauki, techniki i medycyny pracy nagrodę otrzymał

  • dr n. med Beata Szyszka-Jędrachowicz - Medal "Laur Bezpieczeństwa"
  • dr inż. Marek Rybakowski - Medal "Laur Bezpieczeństwa"

 

W kategorii - Pracodawcy przyznano dwie nagrody:

  • KOMA Sp. z o.o. - Medal "Laur Bezpieczeństwa"
  • PUH Kazimierz Borczuk w Dąbiu - Medal "Laur Bezpieczeństwa"
  • Anapack Sp. z o.o. Sp.k. - Dyplom "Laur Bezpieczeństwa"

 

W kategorii - Pracownicy służby BHP

  • Piotr Kojtych - Statuetka "Laur Bezpieczeństwa"
  • Władysław Senderek - Medal "Laur Bezpieczeństwa"
  • Beata Waśko - Dyplom "Laur Bezpieczeństwa"

 

 

Siedziba

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Oddział w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Inżynierii Mechanicznej,
Katedra bezpieczeństwa pracy i ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Grzegorz Dudarski - OSPSBHP

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny
Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

e-mail: zielonagora@ospsbhp.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony