Zielona Góra

A A A

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy - instruktor pierwszej pomocy, jest szkoleniem po którym można prowadzić zajęcia z zakresu pierwszej pomocy. Cykl szkoleniowy oparty został o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji zakończony egzaminem. Osoba, która ukończy kurs i zaliczy egzamin otrzymuje kwalifikacje do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Najczęściej w kursach biorą udział:

  • Nauczyciele przygotowywani do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  • Inspektorzy BHP, którzy prowadzą okresowe kursy z zakresu pierwszej pomocy w ramach szkoleń BHP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r.169, poz. 1650 z późn. zm.)
  • Pozostałe osoby, które chcą świadczyć usługi szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy.
  • Ukończenie kursu i zaliczenie egzaminów uprawnia do uzyskania zaświadczenie nadające tytułu Instruktora Pierwszej Pomocy.

 

Siedziba

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Oddział w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Inżynierii Mechanicznej,
Katedra bezpieczeństwa pracy i ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Grzegorz Dudarski - OSPSBHP

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny
Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

e-mail: zielonagora@ospsbhp.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony