Zielona Góra

A A A

konkurs plastyczny bhp w szkole i sporcieKonkurs plastyczny pn. „BHP w Szkole i Sporcie” zorganizowany został przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/ Zielona Góra, Julian Kozłowski – Pracownik Służby BHP oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie.

 

W konkursie udział wzięło siedem Szkół Podstawowych z terenu gminy Sulechów oraz Kargowej. Po wstępnej weryfikacji w szkołach przez opiekunów szkolnych nadesłano 150 prac do ostatecznej oceny przez Jury.
Przy wyborze prac Jury brało pod uwagę:

  • umiejętność przedstawienia tematu w formie plastycznej,
  • sugestywność przedstawienia tematu,
  • samodzielność wykonania pracy (brak pomocy ze strony osób dorosłych),
  • estetykę, warsztat, oryginalność.

Konkurs był objęty patronatem przez:

  • Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze,
  • Burmistrz Sulechowa.

W konkursie wzięły udział Szkoły Podstawowe z terenu gminy Sulechów oraz Szkoły Podstawowej z Kargowej. Po wstępnej weryfikacji w szkołach przez opiekunów szkolnych nadesłano 150 prac do ostatecznej oceny przez Jury. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy wśród uczniów z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Dla wyróżnionych uczestników wręczono 36 nagród rzeczowych, dla pozostałych uczestników ze 150 prac konkursowych nadesłanych wręczono dyplomy za udział. Zakresem tematycznym konkursu było ukazanie bezpiecznej szkoły: Konkurs miał wyjątkowy charakter z względu na obchody 10 lecia działalności w organizowaniu wiedzy z bhp w szkołach. Na podsumowaniu uczestniczyli wyjątkowi zaproszeni goście: Waldemar Sługocki – Poseł na Sejm RP, Jerzy Łaboński – Inspektor Okręgowy Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze, Krzysztof Kozak - Radca Okręgowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze, Wojciech Sołtys - Burmistrz Sulechowa, Dyrektorzy Szkół oraz wielu innych osobistości.

 

1. bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły,
2. zasady bhp w sali komputerowej,
3. zasady bhp na sali gimnastycznej i na boisku oraz na basenie kąpielowym,
4. ewakuacja w razie zagrożenia pożarowego lub zagrożenia budowlanego,

Konkurs oceniany był w kategoriach wiekowych:
 uczniowie klas podstawowej I – III
 uczniowie klas podstawowej IV – VI
 uczniowie klas podstawowej VII - VIII

 

Siedziba

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Oddział w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Inżynierii Mechanicznej,
Katedra bezpieczeństwa pracy i ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Grzegorz Dudarski - OSPSBHP

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny
Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

e-mail: zielonagora@ospsbhp.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony