Zielona Góra

A A A

 

W dniu 18 stycznia 2023 na Walnym Zebraniu Oddziału dokonano wyboru Zarządu oddziału OSPSBHP na kadencję 2023-2026. Zarząd Oddziału OSPSBHP w Zielonej Górze ukonstytuował się w składzie:

 • Prezes Zarządu Oddziału – Grzegorz Dudarski
 • Wiceprezes Zarządu Oddziału – Jan Kotowski
 • Wiceprezes Zarządu Oddziału – Tomasz Gorzelanny
 • Sekretarz Zarządu Oddziału – Mirosława Jasicka
 • Skarbnik – Remigiusz Aksentowicz
 • Członek Zarządu Oddziału – Józef Bugiera
 • Członek Zarządu Oddziału – Julian Kozłowski

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

 • Danuta Wielogórska
 • Mikołaj Karpacz
 • Adam Kosieliński

 

Oddziałowy Sąd Koleżeński:

 • Marek Koroluk
 • Mateusz Kubalewski
 • Andrzej Szatkowski

 

Na Walnym Zebraniu Oddziału kapituła nagrody powołana przez Zarząd Oddziału OSPSBHP wręczyła „Laury Bezpieczeństwa” w podziękowaniu za pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy oraz rozwoju Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.
Nagrodę wręczono dla pana Jerzego Łabońksiego Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze oraz dla pana Adama Kosielińskiego zasłużonego członka naszego Stowarzyszenia.

Uhonorowano również wyróżniających się członków naszego Oddziału. Dyplom uznania otrzymali:
Mikołaj Karpacz
Mirosława Jasicka
Mateusz Kubalewski
Przemysław Larweczka
Andrzej Szatkowski
Julian Kozłowski
Józef Bugiera
Tomasz Gorzelanny

Siedziba

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Oddział w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Inżynierii Mechanicznej,
Katedra bezpieczeństwa pracy i ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Grzegorz Dudarski - OSPSBHP

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny
Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

e-mail: zielonagora@ospsbhp.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony