Zielona Góra

A A A

29 marca 2023 obdyło się seminarium szkoleniowe: nt. OBOWIĄZKI SŁUŻBY BHP PO NOWELIZACJI KODEKSU PRACY W 2023 roku

Seminarium poprowadził Pan Łukasz Szpilski - prawnik, specjalista prawa pracy w Okręgowym inspektoracie Pracy w Zielonej Górze

 

Tematyka seminarium:

OBOWIĄZKI SŁUŻBY BHP PO NOWELIZACJI KODEKSU PRACY W 2023 roku

Wymagania bezpieczeństwa przy pracy zdalnej
- wprowadzenie pracy zdalnej w zakładzie, przepisy wewnętrzne, regulamin
- grupy zawodowe szczególnie uprawnione do pracy zdalnej – wyłączenia w zakresie dopuszczalności pracy zdalnej
- organizacja stanowiska pracy przy wykonywaniu pracy zdalnej
- kontrola wykonywania pracy zdalnej – w tym kontrola bezpieczeństwa pracy
- ocena ryzyka zawodowego pracowników świadczących pracę zdalną
- postępowanie wypadkowe podczas pracy zdalnej
Kontrola trzeźwości oraz środków działających podobnie do alkoholu.
- jak wprowadzić i przeprowadzać kontrolę – zarządzenia, regulaminy, ustalenia wewnątrzzakładowe
- okoliczności zezwalające na kontrolę
- zasady przeprowadzania badania stanu trzeźwości
- kontrola a obowiązki związane z dokumentacją pracowniczą
- konsekwencje pozytywnego wyniku kontroli badań trzeźwości

Siedziba

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Oddział w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Inżynierii Mechanicznej,
Katedra bezpieczeństwa pracy i ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Grzegorz Dudarski - OSPSBHP

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny
Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

e-mail: zielonagora@ospsbhp.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony