Zielona Góra

A A A
ZGospsbhp2023   Podczas Zjazdu Delegatów OSPS BHP wybrane zostały nowe władze Zarządu Głównego OSPS BHP oraz skład Głównej Komisji Rewizyjnej.

Zjazd rozpoczął się od przywitania delegatów i zaproszonych gości przez Prezesa Zarządu Głównego OSPS BHP Elżbietę Bożejewicz.  W wyniku jawnego głosowania na Przewodniczego Zjazdu został wybrany Paweł Kania. 

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie sprawozdań za okres minionej kadencji:
- Zarządu Głównego,
- Głównej Komisji Rewizyjnej,
- Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Podczas Zjazdu Delegaci przegłosowali nowy Statutu OSPS BHP, Regulaminów Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, Głównej, Komisji Rewizyjnej, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ,Ordynacji Wyborczej, Zasad Etyki Członka OSPS BHP.

ZGospsbhp2023

Po przerwie przystąpiono do wybory nowych władz na kadencje 2023 – 2027. 

Funkcje Prezes Zarządu Głównego będzie pełnił Józef Witczak.

Członkami Zarządu Głównego zostali wybrani:

Paweł Kania  - Wiceprezes Zarządu Głównego 
Michał Chłopecki - Wiceprezes Zarządu Głównego 
Anna Matusiak - Skarbnik Zarządu Głównego
Wioleta Olejnik - Sekretarz Zarządu Głównego

Iwona Pietraszewska -  Członek Zarządu Głównego 
Monika Michalczuk - Członek Zarządu Głównego
Justyna Bednarczyk - Członek Zarządu Głównego
Paweł Rozowski - Członek Zarządu Głównego
Cezary Koczorski - Członek Zarządu Głównego
Grzegorz Dudarski - Członek Zarządu Głównego
Adrian Zagrajek - Członek Zarządu Głównego

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:


Marek Nościusz  - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej        
Radosław Pych - Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej                      
Justyna Izak-Bialikiewicz -  Członek Głównej Komisji Rewizyjnej 
Aleksandra Megger- Członek Głównej Komisji Rewizyjnej           
Kamilla Pękalska - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej                        
Dariusz Okraska - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej                          
Kazimierz Zawalonka - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Więcej informacji i galeria zdjęć 

https://ospsbhp.pl/viii-zjazd-sprawozdawczo---wyborczy-osps-bhp-w-ilawie

 

Siedziba

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Oddział w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Inżynierii Mechanicznej,
Katedra bezpieczeństwa pracy i ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Grzegorz Dudarski - OSPSBHP

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny
Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

e-mail: zielonagora@ospsbhp.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony