Zielona Góra

A A A

Pan Marek Kosiak - specjalista ds. BHP z długoletnim doświadczeniem pracy w zakładach górniczych przedstawił niezwykle interesujące problemy bezpieczeństwa w swojej branży. Seminarium szkoleniowe pt: BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY W ZAKŁADZIE GÓRNICZYM PROWADZĄCYM WIERCENIA OTWORÓW EKSPLOATACYJNYCH NA ZŁOŻACH WĘGLOWODORÓW odbyło się 13 czerwca 2019 roku.

26 kwietnia 2019 odbyło się Posiedzenie Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy. Uroczystość związana jest z Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (28 kwietnia). Jego obchody służyć mają podniesieniu świadomości w zakresie skutecznej ochrony zatrudnionych, unikania wypadków i chorób zawodowych. Doniosły charakter spotkania nadał przypadający w bieżącym roku jubileusz 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy. 

Jerzy Łaboński oraz Franciszek Grześkowiak wręczyli rocznicowe medale za długoletnią pracę na forum Lubuskiej Komisji Ochrony pracy. Uhonorowani zostali:

 • Dr Stanisław Iwan, Przewodniczący Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy
 • Jerzy Brąglewicz, przedstawiciel ZR NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp.
 • Dr Bożenna Telec, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze
 • Bożena Ronowicz, Dyrektor OT KRUS w Zielonej Górze
 • Prof. dr hab. inż. Edward Kowal, reprezentujący Zakład Ergonomii i Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 • dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ, reprezentujący Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Zenon Bambrowicz, Prezes Lubuskiej Izby Budownictwa
 • Dr Tomasz Gajewski, Wojewódzki Konsultant Medycyny Pracy
 • Marian Kaproń, przedstawiciel Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wlkp.
 • Jan Kotowski, Prezes zielonogórskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

 

  

Jak co roku o tej porze odbył się finał konkursu plastycznego "BHP w Szkole i Sporcie". Konkurs zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie i zielonogórski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, pod patronatem Burmistrza Sulechowa i Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze. W konkursie udział wzięli uczniowie z siedmiu szkół z terenu gminy Sulechów. Po wstępnej weryfikacji w szkołach, do ostatecznej oceny przez Komisję konkursową nadesłano 183 prace. Oddział lubuski OSPSBHP został uchonorowany przez Okręgowego Inspektora Pracy Jerzego Łabońskiego listem dziękczynnym za zaangażowanie w realizację konkursu "Bezpieczna Szkoła". Szczególne podziękowania złożono Panu Julianowi Kozłowskiemu głównemu organizatorowi konkursu.

W dniu 11.04.2019 odbyło się w naszym oddziale stowarzyszenia seminarium szkoleniowe nt. Bezpieczeństwo maszyn - produkty, rozwiązania i usługi firmy PILZ. Swoim zaskakująco bogatym doświadzczeniem w dziedzinie bezpiczeństwa maszyn podzielił się z nami Pan Jacek Konopko - Dyrektor sprzedaży Pilz Polska Sp. z o.o. Materiały z seminarium dostęne są dla członków stowarzyszenia po zalogowaniu.

13.02.2019 o godz. 17:00 w auli nr 44 na Wydziale Mechanicznym UZ odbędzie się seminarium na temat: „Kleszczowe zapalenie mózgu, a medycyna Pracy. Jak zapobiegać rosnącemu zagrożeniu”, wykład będzie przygotowany i wygłoszony przez panią prof. dr hab. n. med. Agnieszkę Pedrycz – Wieczorską. Jednocześnie w trakcie zebrania odbędą się: - wybory delegatów oddziału na walne zebranie wyborcze władz stowarzyszenia; - wybory uzupełniające do komisji rewizyjnej.

Na uroczystej gali zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w zielonogórskiej Palmiarni dnia 22 listopada 2018 dokonano podsumowania programów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. W drugiej części uroczystości Oddział Lubuski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP wręczył nagrody "Laur Bezpieczeństwa". Nagrody rozdano w trzech kategoriach:

W kategorii - Ledzie nauki, techniki i medycyny pracy nagrodę otrzymał

 • dr n. med Roman Pilecki - specjalista medycyny pracy i otolaryngolog

 

W kategorii - Pracodawcy przyznano dwie nagrody:

 • Sylwia Borzęcka właściciel firmy Orchidea - Medal "Laur Bezpieczeństwa"
 • INGRAM MICRO CFS FULFILMENT Sp. z o.o. - Statuetka "Laur Bezpieczeństwa"

 

W kategorii - Pracownicy służby BHP

 • Kamil Tatyrża - Medal "Laur Bezpieczeństwa"
 • Roman Skopczyński - Statuetka "Laur Bezpieczeństwa"

  

Nastepnie Jerzy Łaboński przekazał specjalne podziękowania za długotrwałą współpracę i  działania na rzecz poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa pracy i stanu praworządnośći w stosunkach pracy przedstawicielom Oddziału OSPSBHP w Zielonej Górze: Janowi Kotowskiemu, prezesowi Oddziału, Grzegorzowi Dudarskiemu, wiceprezesowi i Julianowi Kozłowskiemu, członkowi Zarządu.

  

Najbliższe seminarium szkoleniowe dla członków OSPSBHP odbędzie się 25.10.2018 o godzinie 17:00 w sali nr 131 bud. A-10. Seminarium nt. "Nowe wytyczne w zakresie pomiaru i oceny czynników szkodliwych w środowisku pracy" wygłosi pani dr inż. Bogna Uździcka - współwłaścicel Ośrodka Badania Warunków Pracy MODUS w Zielonej Górze. Serdecznei zachęcamy do uczestnictwa również studentów kierunku BHP.

II Forum zorganizowane w dniach 1-2.10.2018 przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP przy współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-Państwowym Instytutem Badawczym, zorganizowane pod nazwą „Bezpieczeństwo w świecie 4.0” zgromadziło 250 uczestników, wśród których byli przedstawiciele oddziałów OSPSBHP z całej Polski.

II Forum miało na celu podtrzymanie i pogłębienie ubiegłorocznej dyskusji na temat współczesnej służby bhp, jej problemów oraz wyzwań. Ideą wydarzenia było wskazanie i zrozumienie roli pracownika służby BHP w świecie nowoczesnych technologii, automatyzacji produkcji i innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu, które oprócz wzrostu wydajności procesów produkcyjnych niosą ze sobą nowe zagrożenia zawodowe, a tym samym stawiają wyzwania służbie BHP. Zachęcamy do zapoznania się z relacją zamieszczoną na oficjalnej stronie Forum: Relacja z II forum bhp  OSPS BHP

 

 

List Przezes ZG 2018Szanowni Państwo!

Z okazji DNIA SŁUŻBY BHP który przypada na 19 września, życzymy wielu sukcesów na zawodowej ścieżce w służbie bhp. Aby Państwa praca przynosiła wiele satysfakcji oraz wymiernych efektów w postaci np. mniejszej liczby wypadków czy też poprawy kultury bezpieczeństwa w organizacji. Życzymy sukcesów na gruncie zawodowym jak również radości w życiu osobistym. 

Zarząd OSPS BHP Oddziału Lubuskiego

Poniżej załączam list Pani Przezes Zarządu Głównego OSPSBHP Elżbiety Bożejewicz adresowany do wszystkich członków naszego Stowarzyszenia

Zarząd Główny OSPSBHP organizuje II OGÓLNOPOLSKIE FORUM SŁUŻBY BHP „BEZPIECZEŃSTWO W ŚWIECIE 4.0”. Forum odbędzie się w Warszawie w dniach 1 – 2 PAŹDZIERNIKA 2018 r. Szczegółowe informacje przedstawiamy poniżej w aktywnych dokumentach. Dodatkowo wszystkie informacje umieszczone są na naszej stronie www w zakładce "Forum służby BHP / II Ogólnopolskie Forum Służby BHP".

Siedziba

Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział lubuski w Zielonej Górze

ul. Podgórna 50b
65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Zakęcie 74,
67-106 Otyń

tel.: 603 369 752

e-mail: j.kotowski@interia.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony