Zielona Góra

A A A

Informujemy że dnia 24 kwietnia 2018 roku Zarząd Główny na mocy Uchwały nr 15/VII/ZG/2018 wyraził zgodę na uzyskanie własnej osobowości prawnej przez oddział terenowy OSPSBHP Lubuski w Zielonej Górze.

W dniach 24-26 kwietnia 2018 roku odbyły się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa. OSPSBHP było współorganizatorem jednej z konferencji nt.: Przeszłość dla przyszłości - integracja wiedzy o wydarzeniach wypadkowych i oceny ryzyka na rzecz skutecznej prewencji wypadkowej.

W wyniku tajnego głosowania do Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Lubuski...

W dniu 18 kwietnia 2018r. o godzinie 17.00 rozpocznie się Walne Zebranie Członków Lubuskiego Oddziału OSPSBHP w Zielonej Górze. Miejsce obrad - Restauracja TK, ul. Bolesława Chrobrego 35/41 (Kasyno). Na Zebraniu zostaną wybrane nowe władze Oddziału na kolejną kadencję. Zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Statutem prawo wyborcze ma każdy członek stowarzyszenia, który posiada opłacone składki członkowskie do kwietnie br. włącznie.

Siedziba

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Oddział w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Inżynierii Mechanicznej,
Katedra bezpieczeństwa pracy i ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Grzegorz Dudarski - OSPSBHP

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny
Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

e-mail: zielonagora@ospsbhp.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony