Zielona Góra

A A A

nagroda laur bezpieczenstwaNAGRODA "LAUR BEZPIECZEŃSTWA"
za aktywną działalność w organizowaniu
bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy

Nagrody „LAUR BEZPIECZEŃSTWA” są przyznawane dla wyróżniających się pracowników służby bhp, członków OSPSBHP, pracodawców oraz ludzi nauki i medycyny pracy za szczególne osiągnięcia na rzecz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego pracownikowi miejsca pracy.

Celem utworzenia Nagrody jest szeroka promocja pracy pracowników służby bhp, wyróżnienie pracodawców i ludzi którzy swoją pracą i jej wynikami przyczyniają się do tworzenia bezpiecznego i przyjaznego pracownikowi miejsca pracy.

Statuetki i medale Nagrody niosą hasło:

SECURITAS LABORIS SUPREMA LEX ESTO

co w dosłownym tłumaczeniu z języka łacińskiego oznacza:

BEZPIECZEŃSTWO PRACY NAJWYŻSZYM PRAWEM, NIECH BĘDZIE

 

Nagrody są finansowane z funduszy Oddziału Lubuskiego OSPSBHP, firm, pracodawców i osób zainteresowanych propagowaniem problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpiecznego dla człowieka miejsca pracy na specjalne, celowe konto bankowe.

Zasady przyznawania nagród oraz kapitułę nagrody określa regulamin.