Zielona Góra

A A A

 

 

 


Nagrody przyznane przez OSPSBHP Oddział w Lublinie

Krzysztof Goldman - został nagrodzony Medalem Laur Bezpieczeństwa.
Uchwałą Zarządu Oddziału Lublin dnia 19.09.2019 r. Krzysztof Goldman otrzymał medal „Laur Bezpieczeństwa” za zasługi dla bezpieczeństwa pracy. Jako były Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie i jako nadinspektor nie szczędził czasu dla stowarzyszenia. Czynnie uczestniczył prowadząc szkolenia dla pracown ików służby bhp, życzliwy, realnie patrzący na świat i podejście do ochrony pracy. Obecnie członek ospsbhp Oddziału Lublin.

Goldman Krzysztof Laur bezpieczenstwa 2019 Lublin 3 Goldman Krzysztof Laur bezpieczenstwa 2019 Lublin Goldman Krzysztof Laur bezpieczenstwa 2019 Lublin 2

 


Nagrody przyznane przez OSPSBHP Oddział Warszawa Centrum

Doroczną nagrodę Laur bezpieczeństwa otrzymała Elwira Banaszek. Na zdjęciach laureatka wraz z Markiem Opiłką oraz Tadeuszem Potasińskim laureatami nagrody z poprzednich lat. Nagroda poznawana jest raz w roku za szczególne osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracę społeczną na rzecz funkcjonowania Oddziału.

banaszek elwira laur 2019 2banaszek elwira laur 2019banaszek elwira laur 2019 1

Siedziba

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Oddział w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Inżynierii Mechanicznej,
Katedra bezpieczeństwa pracy i ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Grzegorz Dudarski - OSPSBHP

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny
Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

e-mail: zielonagora@ospsbhp.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony