Zielona Góra

A A A

Zarząd Oddziału OSPSBHP w Zielonej Górze i Kapituła Nagrody, za całokształt działalności zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przyznaje statuetkę „LAUR BEZPIECZEŃSTWA”, dla Pana

Ryszard Cegłowski

Zarząd Oddziału OSPSBHP w Zielonej Górze i Kapituła Nagrody, za bezpieczne i przyjazne pracownikom miejsca pracy przyznaje medal nagrody „LAUR BEZPIECZEŃSTWA”, dla

RELPOL S.A. w Żarach

relpol logo

 

 

Zarząd Oddziału OSPSBHP w Zielonej Górze i Kapituła Nagrody, za bezpieczne i przyjazne pracownikom miejsca pracy przyznaje medal nagrody „LAUR BEZPIECZEŃSTWA”, dla

SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie

seco warwick logo

 

 

 

 

 


 

Siedziba

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Oddział w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Inżynierii Mechanicznej,
Katedra bezpieczeństwa pracy i ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Grzegorz Dudarski - OSPSBHP

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny
Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

e-mail: zielonagora@ospsbhp.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony