Zielona Góra

A A A

Zarząd Oddziału OSPSBHP w Zielonej Górze i Kapituła Nagrody, za całokształt działalności zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przyznaje statuetkę „LAUR BEZPIECZEŃSTWA”, dla Pana

Ryszard Cegłowski

Zarząd Oddziału OSPSBHP w Zielonej Górze i Kapituła Nagrody, za bezpieczne i przyjazne pracownikom miejsca pracy przyznaje medal nagrody „LAUR BEZPIECZEŃSTWA”, dla

RELPOL S.A. w Żarach

relpol logo

 

 

Zarząd Oddziału OSPSBHP w Zielonej Górze i Kapituła Nagrody, za bezpieczne i przyjazne pracownikom miejsca pracy przyznaje medal nagrody „LAUR BEZPIECZEŃSTWA”, dla

SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie

seco warwick logo

 

 

 

 

 


 

Siedziba

Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział lubuski w Zielonej Górze

ul. Podgórna 50b
65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Zakęcie 74,
67-106 Otyń

tel.: 603 369 752

e-mail: j.kotowski@interia.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony