Zielona Góra

A A A

Tworzenie prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla bezpieczeństwa i higieny pracy

Cele Stowarzyszenia

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno prawnych członków Stowarzyszenia,
  • popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.

 

Dokumenty rejestracyjne Stowarzyszenia  Statut Stowarzyszenia  Kodeks etyki pracownika służby BHP
   

 

 

Siedziba

Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział lubuski w Zielonej Górze

ul. Podgórna 50b
65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Zakęcie 74,
67-106 Otyń

tel.: 603 369 752

e-mail: j.kotowski@interia.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony