Zielona Góra

A A A

Tworzenie prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla bezpieczeństwa i higieny pracy

Cele Stowarzyszenia

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno prawnych członków Stowarzyszenia,
  • popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.

 

Dokumenty rejestracyjne Stowarzyszenia  Statut Stowarzyszenia  Kodeks etyki pracownika służby BHP
   

 

 

Siedziba

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Oddział w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Inżynierii Mechanicznej,
Katedra bezpieczeństwa pracy i ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Grzegorz Dudarski - OSPSBHP

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny
Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

e-mail: zielonagora@ospsbhp.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony