Zielona Góra

A A A

30 marca 2023 r. Zarząd Główny OSPSBHP podpisał porozumienie o współpracy z CIOP-PIB w sprawie wspólnej certyfikacji kompetencji specjalistów i wykładowców bhp.


W ramach porozumienia powołano Radę ds. Certyfikacji Kompetencji w ww. obszarze składającą się z przedstawicieli CIOP-PIB i OSPS BHP, a także wprowadzono nowe kryteria i procedury certyfikacji kompetencji specjalisty oraz wykładowcy bhp.

Działania ze strony CIOP-PIB będą obejmować przede wszystkim:

  • prowadzenie obsługi administracyjnej programu certyfikacji w Ośrodku Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP;
  • promowanie certyfikacji kompetencji wśród uczestników studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” oraz uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Edukacyjne CIOP-PIB;
  • promowanie certyfikacji kompetencji osób podczas seminariów i konferencji organizowanych przez CIOP-PIB;
  • publikowanie informacji o prowadzonej certyfikacji kompetencji osób w serwisie internetowym CIOP-PIB.

Działania ze strony OSPSBHP będą obejmować przede wszystkim:

  • promowanie certyfikacji kompetencji osób wśród członków OSPS BHP oraz informowanie innych osób uczestników szkoleń, seminariów i konferencji organizowanych przez OSPS BHP;
  • publikowanie informacji o prowadzonej certyfikacji kompetencji osób na stronach Internetu prowadzonych przez OSPS BHP.

Do zadań Rady należy:

  • przegląd i zatwierdzanie kryteriów certyfikacji kompetencji osób;
  • zatwierdzanie procedur i dokumentów stosowanych w procesie certyfikacji;
  • zatwierdzanie cennika świadczonych usług;
  • rozpatrywanie odwołań i spraw spornych.

Podmiotem operacyjnym prowadzącym certyfikację kompetencji będzie Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP w CIOP-PIB, który będzie prowadzić certyfikację zgodnie z procedurami i kryteriami zatwierdzonymi przez Radę.

Wydawane certyfikaty kompetencji specjalisty oraz wykładowcy BHP będą opatrzone logo CIOP-PIB oraz logo OSPS BHP.

---------------------

Linki do stron:

Kryteria certyfikacji kompetencji wykładowców BHP

Kryteria certyfikacji kompetencji specjalistów BHP

Cennik opłat

 

Siedziba

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Oddział w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Inżynierii Mechanicznej,
Katedra bezpieczeństwa pracy i ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Grzegorz Dudarski - OSPSBHP

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny
Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

ul. prof.Z.Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra

e-mail: zielonagora@ospsbhp.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony