Zielona Góra

A A A

Zarząd Główny OSPSBHP od stycznia 2006 r. prowadzi weryfikację kompetencji zawodowych pracowników służby bhp. Weryfikacja jest dobrowolna i polega na potwierdzeniu dorobku zawodowego pracowników służb bhp w oparciu o przyjęte zasady określone w regulaminie. Do weryfikacji przystąpić mogą członkowie Stowarzyszenia oraz inne osoby zajmujące się sprawami bhp. Weryfikacja jest dwustopniowa. Wniosek składa się w oddziale terenowym Stowarzyszenia, który po wstępnej weryfikacji przekazywany jest do Komisji Zarządu Głównego. Potwierdzeniem pozytywnego wyniku weryfikacji jest świadectwo kompetencji

Siedziba

Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział lubuski w Zielonej Górze

ul. Podgórna 50b
65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Zakęcie 74,
67-106 Otyń

tel.: 603 369 752

e-mail: j.kotowski@interia.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony