Zielona Góra

A A A

Wstępując do nas zwiększasz szansę rozwoju własnego warsztatu pracy. Działamy na terenie całego kraju, dokształcamy, doradzamy, rozwijamy!
Aby zostać członkiem OSPSBHP wystarczy:

  • Posiadać obywatelstwo polskie,
  • Spełniać obowiązujące wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby BHP (patrz: Dz.U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.)

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?
Proszę pobrać z naszej strony DEKLARACJĘ przystąpienia do OSPSBHP, wypełnić podając wszystkie wymagane dane i przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można też przynieść dokumenty na najbliższe seminarium, o którym zawsze informujemy na stronie głównej.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Deklaracja przystąpienia do OSPSBHP

2. Ankieta okresowej oceny kompetencji pracownika służby BHP

3. Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych


Opłaty i składki członkowskie

wpisowe - 25 zł

składka członkowska - 120 zł rocznie (10 zł miesięcznie) 

*) prosimy w miarę możliwości o jednorazowe wpłacanie składek za minimum 6 miesięcy.

Wpłacając składkę w tytule przelewu podajemy Imię i Nazwisko osoby oraz okres za który opłacane są składki.


 

Nr konta - składki członkowskie

71 1240 6843 1111 0010 6299 8926

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP

Oddział Lubuski w Zielonej Górze

Nr konta - nagrody

82 1240 6843 1111 0010 6299 9213

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP

Oddział Lubuski w Zielonej Górze


Siedziba stowarzyszenia

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP

Oddział Lubuski w Zielonej Górze

ul. Podgórna 50b
65-516 Zielona Góra
tel.: 603 369 752
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.ospsbhp.zgora.pl

Kontakty do osób z Zarządu Oddziału


Adres do korespondencji

Zakęcie 74
67-106 Otyń


Administratorzy strony www

Zarząd Główny OSPSBHP od stycznia 2006 r. prowadzi weryfikację kompetencji zawodowych pracowników służby bhp. Weryfikacja jest dobrowolna i polega na potwierdzeniu dorobku zawodowego pracowników służb bhp w oparciu o przyjęte zasady określone w regulaminie. Do weryfikacji przystąpić mogą członkowie Stowarzyszenia oraz inne osoby zajmujące się sprawami bhp. Weryfikacja jest dwustopniowa. Wniosek składa się w oddziale terenowym Stowarzyszenia, który po wstępnej weryfikacji przekazywany jest do Komisji Zarządu Głównego. Potwierdzeniem pozytywnego wyniku weryfikacji jest świadectwo kompetencji

Lista zawiera podstawowe informacje o pracownikach służby BHP działających w ramach OSPSBHP oddział Lubuski *) a w szczególności: uprawnienia, stanowisko i dane teleadresowe. Zestawienie sporządzono na podstawie okresowej ankiety kompetencji przeprowadzonej wśród osób działających w stowarzyszeniu. Aktualizacja danych publikowanych na liście jest możliwa po wypełnieniu ankiety oraz przedstawieniu wymaganych zaświadczeń potwierdzających zdobyte kompetencje. Osoby zainteresowane wypełnieniem ankiety proszone są o kontakt z administratorem strony - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

*) Wszystkie osoby, których dane osobowe zostały udostępnione na stronie internetowej wyraziły zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb informacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami


Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:

  1. złożenia przez członka wniosku o wykreślenie ze Stowarzyszenia,
  2. nieusprawiedliwionego zalegania z uiszczaniem składek członkowskich przez czas dłuższy niż 6 miesięcy, po uregulowaniu zaległych składek członkostwo zostaje przywrócone,
  3. prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

 

MOŻLIWOŚĆ POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADAŃ SŁUŻBY BHP SPECJALISTOM ZEWNĘTRZNYM

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.04.246.2468 z 18 listopada 2004).

§ 4. 1. Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bhp.

2. Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) starszym inspektorem do spraw bhp może być osoba posiadająca:

a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub

b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp

4) starszym specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

5) głównym specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 23711 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają co najmniej wymagania określone w ust. 2 pkt 3 – (jak wyżej: pkt. 3) specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp) . lub osobie, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 5 lat.

 

Siedziba

Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział lubuski w Zielonej Górze

ul. Podgórna 50b
65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Zakęcie 74,
67-106 Otyń

tel.: 603 369 752

e-mail: j.kotowski@interia.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony