Drukuj

Zarząd Główny OSPSBHP od stycznia 2006 r. prowadzi weryfikację kompetencji zawodowych pracowników służby bhp. Weryfikacja jest dobrowolna i polega na potwierdzeniu dorobku zawodowego pracowników służb bhp w oparciu o przyjęte zasady określone w regulaminie. Do weryfikacji przystąpić mogą członkowie Stowarzyszenia oraz inne osoby zajmujące się sprawami bhp. Weryfikacja jest dwustopniowa. Wniosek składa się w oddziale terenowym Stowarzyszenia, który po wstępnej weryfikacji przekazywany jest do Komisji Zarządu Głównego. Potwierdzeniem pozytywnego wyniku weryfikacji jest świadectwo kompetencji